Nyheter

Södertälje kommun inför besöksförbud på särskilda boenden för äldre

2020-12-03

Folkhälsomyndigheten beslutade under torsdagen om tillfälliga besöksförbud på samtliga särskilda boenden för äldre i Södertälje kommun. Besöksförbudet gäller från och med den 3 december till och med den 12 december.

Besöksförbudet ska ses som en sista åtgärd, exempelvis i situationer med svårkontrollerade utbrott av covid-19, hög samhällsspridning eller där övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Besöksförbudet införs för att de som bor på våra äldreboenden är de som mest behöver skyddas från coronaviruset. Förbudet innebär att inga besök får göras på boenden av utomstående eller anhöriga under den här perioden. Beslutet gäller även boenden i privat regi.

Besöksförbudet påverkar många äldre och anhöriga som vill träffa varandra. I nuläget behöver kommunen prioritera att, i största möjligaste mån, skydda hälsan hos de som är mest sårbara. Våra vård- och omsorgsboenden kommer fortsätta underlätta kommunikationen mellan anhöriga och boendet.

Läs svar på de vanligaste frågorna om besöksförbudet.

Läs mer om besluten om besöksförbud på Folkhälsomyndighetens webbplats.