Nyheter

Södertälje kommun ingår i Skatteverkets pilotprojekt mot felaktig folkbokföring

Fotografi av kommunvapnet på Stadshuset i  Södertälje

2021-02-12

Skatteverket har startat ett pilotprojekt för att samverka med ett antal kommuner för att minska felaktig folkbokföring. Södertälje kommun, som är en av de som ingår i samarbetet, har under många år kritiserat bristerna i folkbokföringen, hur det bidragit till förstärkt segregation och trångboddhet och hur folkbokföringen utnyttjas som verktyg för brott mot välfärden.

Efter Södertälje kommuns seminarium i Almedalen 2019 har den politiska debatten alltmer fokuserat på problematiken kring felaktig folkbokföring. Folkbokföringen har tillförts mer resurser, regeringen har tillsatt en utredning och gett uppdrag till Skatteverket att utveckla effektiva åtgärder för att förhindra att folkbokföringen utnyttjas som verktyg i brott mot välfärden

Seminariet i Almedalen rörde sambandet mellan bristerna i folkbokföringen och handeln med svarta hyreskontrakt. Så här presenterade kommunen sitt seminarium:

”Södertälje kommun anordnar ett seminarium i Almedalen om en angelägen samhällsfråga, handeln med svarta hyreskontrakt i utanförskapsområden. Genom svarta kontrakt uppstår ett parallellsamhälle som göder den organiserade brottsligheten och sätter utsatta människor, parallellsamhällets hyresgäster, i förfärliga situationer. Handel med bostäder skapar även idag stor oreda i flera av landets kommuner genom att brotten bygger på fusk med folkbokföringen. En stor del av välfärdssystemet är kopplat till en tillförlitlig folkbokföring.  Folkbokföringen måste återupprättas så vi kan vara säkra att rätt personer bor på rätt adresser. Att det ser ut på detta sätt har vi vetat länge i Södertälje.  Långsamt börjar övriga Sverige få upp ögonen för detta.”

Ta fram arbetssätt för att minska felen

Genom pilotprojektet kommer nu Skatteverket och deltagande kommuner ta fram metoder och arbetssätt för att minska felaktig folkbokföring.

På DN debatt den 3 februari, 2021 med rubriken ”Folkbokföringen utnyttjas som verktyg för brott mot välfärden” skrev Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och chefen för Skatteverkets folkbokföringsavdelning Peter Sävje bland annat att ”Det råder en kapplöpning mellan oss och den organiserade brottsligheten. Därför är det angeläget att de förslag som hamnar på lagstiftarnas bord möter behoven som finns.”

Mer om pilotprojektet om folkbokföringsbrott i pressmeddelande på skatteverket.se