Nyheter

Digitalt ekosystem (LoRaWAN) för sakernas internet (IoT)

2020-02-17

Kommunen har tillsammans med Telge Nät färdigställt grundinfrastrukturen (etapp 1) för så kallad LoRaWAN, infrastruktur för enkla sensorer med låga krav på hastighet och datamängd. Detta är ett ytterligare och viktigt steg i att bygga upp ett ekosystem för digitala Södertälje.

- Vi ser att arbetet med sakernas internet (IoT) är en viktig del i vårt digitala ekosystem, med många möjliga synergier med andra processer som vi driver, exempelvis öppna data, för att ytterligare öka mervärdet gentemot våra medborgare, säger Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun.

Den första tillämpningen är nu i drift med 120 uppkopplade papperskorgar. Det betyder att kommunen får information digitalt när dessa papperskorgar är fulla och behöver tömmas. Digitaliseringen av papperskorgarna möjliggör ruttoptimering, vilket ger både ekonomiska vinster och miljövinster.

- Nu tar vi ytterligare ett steg för att ge Södertäljeborna och besökare en ren, snygg och trygg stad, med hjälp av modern teknik minskar vi miljöbelastningen och får en effektivare renhållning av vår stad, säger Tage Gripenstam (C), tekniska nämndens ordförande.

Kommunen ser andra tillämpningsområden för LoRaWAN framöver, såsom rörelsesensorer, bevattningssensorer och miljösensorer med mera.

- Telge Nät ser den gemensamma satsningen på IoT tillsammans med Södertälje kommun som ett viktigt strategiskt vägval och en förstärkning av samarbetet mellan Telgekoncernen och kommunen. Telge Nät ser fram emot att vara en del av kommunens utvecklingsresa in i framtiden, säger Tommy Källman, affärsstrateg stadsnät på Telge Nät.


Vad är LoRaWAN?

LoRa står för Long Range och är en trådlös datakommunikationsteknik som möjliggör smarta städer och Internet of Things, IoT (sakernas internet), det vill säga möjligheten att koppla upp saker mot internet.

LoRa används för att bygga kostnadseffektiva trådlösa nät på licensfria frekvenser över större ytor och möjliggör överföring av data över långa sträckor. Fokus är låg energiförbrukning, lång räckvidd och låg BER (felfrekvens i dataöverföringen).  Med LoRa är det möjligt att förbättra och effektivisera flera olika samhällsfunktioner och spara både tid och pengar, exempelvis sophantering och parkering.