Nyheter

Södertälje kommuns preliminära valresultat

Bilden visar personer som röstar i en vallokal.

2022-09-12

Söndag den 11 september 2022 var det val till Södertälje kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Sveriges riksdag. På Valmyndighetens webbplats kan du se preliminärt hur medborgarna i Södertälje kommun röstade.

När röstningen avslutades på valdagen den 11 september klockan 20:00 började röstmottagarna i varje vallokal att räkna röster. De resultaten redovisas löpande på Valmyndighetens webbplats val.se, men de är bara preliminära än på länge.

Onsdagsräkningen kan förlängas till torsdagen

Onsdagen efter valdagen, den 14 september, räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen och det preliminära resultatet från valnatten uppdateras.

Den räkningen kallas för onsdagsräkningen. Då räknas framför allt:

  • förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen
  • även sent inkomna röster från utlandet

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen. Rösterna räknas i uppsamlingsdistrikt istället för valdistrikt för att valhemligheten inte ska röjas. Det preliminära resultatet från valnatten uppdateras löpande under räkningen och går att följa på Valmyndighetens webbplats. När valnämnderna är färdiga med onsdagsräkningen överlämnas rösterna till länsstyrelserna för slutlig rösträkning.

Direktlänkar preliminära valresultat Södertälje kommun på Valmyndighetens webbplats:

Södertälje kommun - val till kommunfullmäktige 2022

Södertälje kommun - val till regionfullmäktige 2022

Södertälje kommun - val till riksdagen 2022