Nyheter

Dagverksamhet för stängs i etapper under veckan

2020-03-17

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter. Dagverksamhet för äldre som bedrivs på olika platser stängs ned för att bromsa spridningen av covid-19 och därigenom skydda våra mest utsatta från att bli smittade.

Dagverksamhet för äldre ställs in gradvis under denna vecka enligt följande schema:

  • Åsens dagverksamhet ställs in från och med onsdag.
  • Kryddans dagverksamhet ställs in från och med torsdag.
  • Olivens dagverksamhet ställs in från och med torsdag
  • Eken, Björken, Heikenskjöldska och Tallhöjdens dagliga dagverksamhet ställs in från och med fredag.

Ambitionen hos hemtjänsten är att lösa detta så smidigt som möjligt. I dag har 221 personer i Södertälje både dagverksamhet och hemtjänst.

Hemtjänsten ökar därför sina insatser mot dessa personer och deras anhöriga så de kan vara säkra på att få det stöd och den hjälp de är i behov av. Hemtjänsten kommer även fortsättningsvis utföras av känd personal så kontinuiteten i biståndsinsatserna bibehålls.

De måltider som skulle serverats inom dagverksamhet för äldre kommer i stället serveras av hemtjänsten i personernas hem. Ordinarie hemtjänstpersonal kommer även vid behov öka inköpen av matvaror till dem som tillbringar mer tid i hemmet som ett resultat av den stängda dagverksamheten.

Om problem skulle uppstå med den förstärkta hemtjänstinsatsen, hänvisar vi i första hand till din hemtjänstutförare. Frågor om den tillfälligt inställda insatsen dagverksamhet för äldrehänvisas till handläggare vid myndigheten för äldre. Aktuell information hittar du alltid på www.sodertalje.se