Nyheter

Södertälje kommun tar över Nykvarns överförmyndarverksamhet

Södertälje stadshus exteriört, med kommunens logotyp på fasaden.

2021-01-14

Den 15 januari 2021 flyttar Nykvarns överförmyndarverksamhet över till Södertälje kommun. I Nykvarn kommun kommer överförmyndaren inte längre att ha något kansli och handläggaren i kommunen slutar sin tjänst.

Enligt lag ska varje svensk kommun ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som övervakar och utbildar förmyndare, förvaltare och gode män. Tanken att inleda samarbete mellan Södertälje och Nykvarn kommun kring överförmyndarfunktionen har funnits en tid.

Flytten gäller endast Nykvarns verksamhet

Beslutet att Södertälje tar över Nykvarns överförmyndarverksamhet från den 15 januari är fattat av Södertäljes stadsdirektör Rickard Sundbom och Nykvarns kommundirektör Frida Nilsson. Flytten gäller endast själva verksamheten. De politiskt tillsatta överförmyndarna finns kvar i Nykvarn.

Vanligt med samarbete kring överförmyndarverksamheten

Maria Wastesson, chef på överförmyndarenheten, Södertälje kommun menar att det är ganska vanligt att kommuner samarbetar kring överförmyndarverksamheten. Ett exempel är Södertörns överförmyndarnämnd där sex kommuner samarbetar. Haninge är värdkommun och kommunerna som ingår är Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö.

- Nykvarn som är en liten kommun har en överförmyndarhandläggare som ensam ansvarat för att hantera alla ärenden. Det är ju självklart skört om den personen blir sjuk. I Södertälje är vi flera handläggare och vi kommer även att anställa fler, nu när vi tar över ärendena från Nykvarn. Vi har ett avtal med Nykvarn där man kan säga att de köper handläggningstjänster av oss, säger Maria Wastesson.

Brev har gått ut med information om förändringen

Alla personer som idag är god man, förvaltare eller förmyndare i Nykvarn kommun har fått brev med information om förändringen. Efter den 15 januari ska de vända sig till överförmyndarenheten i Södertälje kommun med sina ärenden och det är dit de sänder dina handlingar. Brev med information har även skickats till huvudmännen i Nykvarn kommun, det vill säga de personer som har god man eller förvaltare.

För mer information

Kontaktuppgifter överförmyndarenheten, Södertälje kommun:

Telefon: 08-523 037 80 (måndag, tisdag, onsdag kl. 10.00-12.00)

E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se

Läs mer på vår webb: överförmyndarnämnden