Nyheter

Södertälje kommun upprätthåller samhällsviktig verksamhet

2022-10-04

Med anledning av helgens skjutningar i stadsdelen Ronna samverkar kommunen tätt med Polisen för gemensam lägesbild och för att skapa trygghet.

Södertälje kommun upprätthåller samhällsviktig verksamhet i förvaltning och bolag. Skolor, förskolor, fritidsgårdar och övrig verksamhet är öppna och i drift som vanligt.

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.
 
Det finns ingen hotbild mot kommunens verksamheter, Polisen eller någon annan samhällsaktör.

Kontakta kommunens stödlinje om du behöver prata. Stödlinjen är öppen: tisdag– torsdag kl. 8.00-22.00. Telefonnummer: 076-106 93 08.

Tipsa polisen!
Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster. Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott?