Nyheter

Södertälje kommun utesluter Aros omsorg vid upphandling av hemtjänst

2022-07-29

En av Södertälje kommuns leverantörer av hemtjänst, Aros Omsorg, har fått sitt tillstånd att bedriva hemtjänst återkallat. Södertälje kommun väljer därför att utesluta företaget i en pågående upphandling av hemtjänst.

– Det handlar om att deras tillstånd är under rättslig prövning, säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun.

Det är IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som återkallat tillståndet. IVO bedömer att Aros Omsorg och dess företrädare inte uppfyller kravet på lämplighet för att bedriva den verksamhet som avses. Olämpligheten gäller både hanteringen av företaget samt i utförandet av tjänster. Aros omsorg har överklagat IVOs beslut.

Det befintliga avtalet som ger Aros omsorg rätt att bedriva hemtjänst i kommunen går ut sista november. Då ska nya leverantörer tilldelas andelar av den kommunala hemtjänsten.

I dagsläget är upphandlingen satt på paus i väntan på den rättsliga processen.