Nyheter

Södertälje kommunkoncerns säkerhetschef slutar

2022-09-05

Anna Flink, Södertälje kommunkoncerns säkerhetschef, har rekryterats av Kalmar kommun för att hjälpa dem med deras säkerhetsarbete. Hon kommer att lämna sitt uppdrag i Södertälje under hösten.

Anna har jobbat inom kommunen i olika chefsroller under 14 år varav de sista tre åren som säkerhetschef.

- Anna Flink har varit mycket betydelsefull för Södertäljes framgångsrika arbete mot välfärdsbrott. Jag önskar henne all lycka i Kalmar och räknar med att kunna utbyta erfarenheter framöver, säger stadsdirektör Stefan Hollmark.

- Jag är glad och tacksam över att jag har kunnat utveckla arbetet inom exempelvis PAX under min tid i Södertälje kommun. Samtidigt känns det spännande att få ta med mig mina erfarenheter till Kalmar kommun där jag dessutom har mina rötter.

Rekryteringen av ny säkerhetschef påbörjas omgående.

För mer information:
Stadsdirektör Stefan Hollmark, telefon 08-523 010 81