Nyheter

Södertälje minskar skräpet

Fimp i gatumiljö

2020-06-02

Södertälje var den kommun som hade störst minskning av skräp (i sin stadskärna) i Håll Sverige Rents skräpmätning år 2019. Det visar Skräprapporten 2020 som Håll Sverige Rent publicerat.

Södertälje gick från elva till sex skräpföremål per tio kvadratmeter mellan 2018 och 2019. Under samma period nästan halverades antalet fimpar. För att förebygga nedskräpningen har kommunen haft tre fokusområden: utvecklad service, samverkan och kunskapshöjande aktiviteter.

Håll Sverige Rents skräpmätningar

År 2019 fattade regeringen beslut om att genomföra en nationell skräpmätning under 2020. Men än så länge finns det ingen nationell statistik. Förra året mätte dock drygt trettio kommuner skräpet enligt Håll Sverige Rents metoder. Eftersom alla kommuner mäter på samma sätt, ger de här mätningarna en bild av hur mycket skräp som finns i olika miljöer. Håll Sverige Rents metoder för mätningar i stadsmiljöer har utvecklats tillsammans med Statistiska centralbyrån. Mätningarna har gjorts sedan 2007 och genomförs genom att skräp räknas på statistiskt slumpmässigt utvalda ytor. Håll Sverige Rent har också testat att mäta skräp från luften med hjälp av drönare.

Källa: Håll Sverige rent

Läs mer om vårt och andras skräparbete i Skräprapporten 2020 (hsr.se)

Läs även Håll Södertälje rent på kommunens webbplats