Nyheter

Södertälje rankas högt i ny skolundersökning

2019-05-06

Lärarnas riksförbund har gjort en jämförande skolundersökning som tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar. I denna undersökning rankas Södertälje som 18:e kommun av 290.

I undersökningen har förbundet mätt fyra områden för att försöka ge en rättvis bild av hur olika kommuner ansvarstagande för grundskolan står sig i förhållande till varandra.

Det man mätt är

  1. Undervisningskostnad per elev
  2. Lärarlöner
  3. Lärarbehörighet
  4. Elevresultat

Alla kommuner i Sverige har jämförts som skolhuvudmän. Därefter vägdes områdena samman till ett totalresultat. Eftersom alla kommuner inte har gymnasieskolor i egen regi har uppgifter om grundskolan använts. I undersökningen har Lärarnas riksförbund bland annat tagit hänsyn till andelen nyinflyttade elever, föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå och socioekonomiska faktorer.

När det gäller området elevresultat ligger Södertälje kommun på trettonde plats och sammantaget på plats 18.

Länk till Lärarnas riksförbunds undersökning