Nyheter

Södertälje Syd fyller 25 år!

2020-10-16

År 1988 var snackisen att det skulle vara möjligt att ta tåget till Arlanda på ca 40 minuter när den nya stationen Södertälje Syd skulle stå klar. Idag vet vi att det är fullt möjligt att hoppa på tåget i Södertälje och kliva av på flygplatsen på den då utlovade tiden.

Södertälje har historiskt sett gått igenom några stationsplaceringar för fjärrtåg sedan 1860 då de första stationerna invigdes: Södertelge öfre (nedanför Saltskog) och Södertelge nedre (Södertälje centrum). 1921 invigdes Södertälje södra (Södertälje hamn) i och med ny dubbelspårig dragning av järnvägen.

Det var först 70 år senare som byggandet startade av den nya dubbelspåriga järnvägen, Grödingebanan, som stod klar 1994. Det ledde till att Södertälje återigen fick en ny placering för fjärrtågsstationen. Från början var det inte helt klart vart den skulle placeras och Södertälje kommun fick kämpa för att stationen skulle byggas där den är idag, i utkanten av Pershagen. Det första förslaget hade inneburit att stationen hade byggts mycket längre söderut i kommunen och därmed även längre från Södertälje centrum.

I augusti 1990 började byggandet av Igelstabron som leder Grödingebanans spår över kanalen. I brons södra ände byggdes stationen Södertälje Syd. Igelstabron är en av Europas längsta järnvägsbroar med sina 2045 meter. Den har en genomsnittshöjd på 30 meter, med högsta höjd 48 meter över vatten.

1995 invigdes slutligen stationen Södertälje Syd. Fjärrtågen stannar 30 meter ovan marknivå och från plattformarna har resenärerna fin utsikt både norrut över Södertälje stad och söderut över Hallsfjärden. Stationen är en viktig knutpunkt för lokala pendeltåget och fjärrtåg som anländer norr-, söder- och västerifrån.

Bildspel som visar byggnationen av Igelstabron och stationen Södertälje Syd.