Nyheter

Södertäljes gymnasier övergår till delvis distansundervisning den 25 januari

2021-01-21

På måndag, den 25 januari, övergår Södertäljes kommunala gymnasieskolor till att kombinera undervisning i klassrummet och distansundervisning. Beslutet gäller till den 1 april.

Södertälje följer alltså Folkhälsomyndighetens justerade rekommendationer om gymnasieskolan. Det innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning fram till den 1 april.

Övergången inleds med att alla berörda elever får undervisning i skolan utifrån riktmärket 20 procent. Detta utökas sedan successivt till 80 procent undervisning i skolan. Besked om hur respektive gymnasium fördelar undervisningen kommer att publiceras på lärplattformen Vklass, senast under helgen.  

- Vi för en löpande dialog med Smittskydd Stockholm om när och hur vi ska trappa upp undervisningen i klassrummen, säger Johan Abrahamsson, verksamhetschef för gymnasiet i Södertälje kommun.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen fortsätter med undervisning på plats

Elever på gymnasiesärskolan och på introduktionsprogram samt elever i behov av särskilt stöd får fortsatt undervisning på plats i skolan. Regeringens justerade riktlinjer berör inte vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan.

Högstadiet fortsätter med delvis distansundervisning

Högstadiet, åk 7–9, fortsätter enligt planen med delvis distansundervisning till och med vecka 7.

 

Justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan, pressmeddelande från utbildningsdepartementet