Nyheter

Specialteam i hemtjänsten – för att minska risken för smittspridning

2020-03-31

Nu sätts ett specialteam in i hemtjänsten. Teamet kommer att ta hand om de brukare som har konstaterad Covid-19 och ska vårdas i hemmet.

Stommen i specialteamet är 14 erfarna undersköterskor som redan idag arbetar i hemtjänsten. De kommer att ta hand om de brukare som har konstaterad Covid-19 och vårda dem i hemmet.

Till uppdraget har teamet genomgått utbildning i hur man använder skyddsutrustning och fått ökade kunskaper i hur man ergonomiskt hanterar sängliggande tunga patienter.

Teamet har ansvar för själva omvårdnaden av brukaren och kommer att samverka med vårdcentraler och sjukhus när det gäller den medicinska vården.

Den här satsningen är ett samarbete mellan kommunal och privat hemtjänst och är till för att avlasta den ordinarie hemtjänstverksamheten och minska risken för smittspridning.