Nyheter

Stora gymnasieförändringar föreslås

Gymnasielever sitter vid bord och skriver

2020-10-13

Utbildningskontoret kommer senare idag att lämna förslag på en del stora förändringar inom kommunens gymnasieutbud.

Utbildningskontoret föreslår att Täljegymnasiet ska fortsätta utvecklas till en högskoleförberedande gymnasieskola och att antalet platser successivt ska utökas.

Ett annat förslag är att Wendela Hebbegymnasiet upphör att vara en renodlat estetiskt inriktad gymnasieskola. I stället föreslår kontoret möjligheter till estetisk utbildning i olika former på flera av kommunens gymnasieskolor.

Dessutom föreslår utbildningskontoret att kommunens yrkesprogram tydligare samverkar med branscher och arbetsliv så att det gynnar eleverna under deras studietid och underlättar för sommarjobb och arbete efter avslutad utbildning.

Förslagen finns i rapporten Översyn programutbud, Södertälje kommuns gymnasieskolor (bland utbildningsnämndens handlingar för den 13 oktober) och som presenteras senare idag. Utbildningsnämnden har nu tid att fördjupa sig och diskutera materialet för att i november fatta beslut.