Nyheter

Stora Torget ska bli mer inbjudande

2020-02-04

Stora torget i Södertälje centrum ska bli en mer levande plats. Nu planeras det för att det redan till sommaren kommer att finnas möblering och fler uteserveringar på platsen.

Södertälje kommun arbetar med att utveckla stadskärnan, och har som ambition att vinna utmärkelsen ”Årets stadskärna” år 2023. I kommunens Mål och budget står det att ”Stora torget ska bli mer attraktivt och användas till mer än bara evenemang och torghandel”, och redan till sommaren kommer det att bli verklighet.

- Stora Torget är en kulturhistoriskt viktig plats och är stadens hjärta. Därför är det viktigt att det som vi tillför till platsen bidrar positivt till stadsbilden. Vi vill tillföra ännu mer liv och rörelse, och att Stora Torget ska bli Södertäljebornas nya vardagsrum i staden, säger Simon Tirkel, huvudprojektledare på Samhällsbyggnadskontoret.

Under förra veckans tekniska nämnd fattade man ett inriktningsbeslut för torget.

En av nyheterna till sommaren är att fasta bänkar kommer att sättas ut i bästa solläge längs med trädraden i torgets norra del. Även nya cykelparkeringar tillkommer.

Det kommer också att ordnas en eller två uteserveringar på torget. Vilka som kommer att driva verksamhet på den eller de uteserveringarna är inget som är klart i nuläget. (Mer information om detta kommer senare i veckan)

Den tredje nyheten blir en form av flyttbar möblering, som kommer att fungera som en typ av offentlig uteplats med bänkar och stolar, där man kan ta med sig egen mat och fika. Det finns också tankar på att skapa en yta för lek. Den offentliga uteplatsen och lekytan ska kunna vara flyttbar för att Stora torget fortfarande ska kunna användas till evenemang.

- Vi vill att torget ska vara levande och följa säsongerna. Det här blir också ett bra sätt att knyta ihop centrum och gågatan med norra delen av stadskärnan. Känslan ska vara att centrum fortsätter även bortom Stora Torget, säger Simon Tirkel.