Nyheter

Störning på trygghetslarmen

Illustration av ett i som i information

2022-04-06

Under natten har det varit landsomfattande driftsstörningar på trygghetslarmen. Det är nu åtgärdat. Användare av trygghetslarm uppmanas att koppla på sina larm om man dragit ur dem på grund av blinkande lampor eller störande ljud.

Vid tvåtiden blev hemtjänsten i Södertälje uppmärksammade på att Tele2Business hade en allvarlig driftsstörning som slagit ut trygghetslarmen. Under natten har man arbetat med att kontakta brukare med partner i hemmet för att uppmana dem att istället ringa 112 om behov av hjälp skulle uppstå.

Nu ska larmen fungera igen, men det kan finnas personer som dragit ur kontakten då driftsstörningen kan ha orsakat blinkande lampor eller störande ljud. Hemtjänsten håller nu på att kontakta alla vars larm ännu inte verkar fungera.

Om du har en anhörig med trygghetslarm, kontrollera att hen satt i kontakten.