Nyheter

Många vill lyssna på Södertälje

2020-10-15

Södertälje kommuns arbete mot kriminalitet i välfärden har de senaste veckorna fått stor uppmärksamhet i medier. Särskilt uppmärksammat är hur socialkontorets resultatområde försörjningsstöd genom metodiskt arbete halverat kostnaden för försörjningsstöd och hur Telge bostäder arbete mot svarta kontrakt återtagit 471 hyreskontrakt till bostadskön.

Orsaken till att så många idag vill lyssna till Södertälje är att kommunen gått före. Många är därför idag intresserade av att använda sig av kommunkoncernens kunskaper från arbete mot kriminalitet i välfärden. Bakom framgången ligger hårt arbete under flera år från åtskilliga medarbetare inom kommunkoncernen, hårt arbete som givit resultat.

Det som idag får stor uppmärksamhet möttes bara för några år sedan av begränsat intresse. Kommunen har sedan länge både opinionsbildat i Almedalen samt genomfört ett framgångsrikt internt arbete för att motverka bedrägerier riktade mot kommunen och dess bolag. Kommunens seminarier i Almedalen har varit viktiga för att sätta välfärdskriminalitet på den politiska agendan. Seminarierna ”Välfärden – brottslighetens nya bankomat” (2017) och ”Vill du hyra en bostad av ett bostadsbolag eller av den organiserade brottsligheten? Stoppa de svarta hyreskontrakten!” (2019) har även de gett resultat.

Kommunens arbete har bidragit till att frågorna diskuterats politiskt och i media, utredningar tillsatts, myndighetssamverkan inletts och att enskilda myndigheter som Skatteverkets folkbokföring getts mer resurser för att jobba med fusk med folkbokföring.  Det kan konstateras att både regeringen och flera olika oppositionspartier i sina budgetförslag avsatt medel till olika grader av folk- och bostadsräkning (ett annat av Södertäljes krav 2019).