Nyheter

Täljegymnasiet övergår delvis till distansundervisning

2020-11-24

Täljegymnasiet övergår till en kombination av distansundervisning och undervisning på skolan från och med i morgon, onsdag den 25 november, och fram till jullovet.

Södertälje kommun har beslutat att Täljegymnasiet ska kombinera distansundervisning och undervisning på plats för att minska trängsel och smittspridning. Täljegymnasiet kommer att ta fram ett rullande schema där de olika årskurserna turas om att få undervisning på distans fram till jullovet. Fokus ligger på att anpassa verksamheten så att det så långt som möjligt går att hålla lektionerna på skolan.

– Vi vet att undervisning på plats är gynnsamt för de flesta elever. Tyvärr kan vi konstatera att våra ansträngningar hittills inte gett avsedd effekt på Täljegymnasiet. Det finns trängsel i skolan, och den smittspridning vi ser i övriga samhället ser vi också på Täljegymnasiet, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör.

Det finns en ny förordning som gör det möjligt för gymnasieskolor att kombinera distansundervisning och lektioner på plats i skolan. Regeringen och utbildningsministern är tydliga med att undervisning på plats lämpar sig bäst, och att den nya förordningen bara ska tillämpas om det är nödvändigt för att minska trängsel och smittspridning.

– Under våren lärde vi oss mycket om undervisning i blandade lärmiljöer, alltså miljöer där undervisning sker både på distans och fysiskt på plats i skolan. Nu kan elever och lärare dra lärdom av detta, säger Monica Sonde.

Täljegymnasiet har gått ut med information till elever och vårdnadshavare, muntligt och via lärplattformen Vklass.