Nyheter

Tätt samarbete med polisen runt misstänkta gömmor av narkotika på förskolor

Litet barn bland leksaker på en förskolegård.

2020-09-11

Södertälje kommun har kartlagt de misstänkta fall av gömd narkotika på förskolegårdar som det rapporterats om i förra veckan. Det rör sig om misstänkta fall på 3 av kommunens 59 förskolor.

Efter kartläggningen har samarbetet från kommunens säkerhetsavdelning runt frågan ytterligare tätnat – med polisen, Telge fastigheter och utbildningskontoret.

På förskolorna har nu personalen rutiner för dagliga kontroller av förskolegårdarna och hur anmälan till polisen ska ske. Föräldrar informeras om läget och uppmanas också att hjälpa till att anmäla om de ser något misstänkt.