Nyheter

Telge Fastigheter ny ägare av byggnad vid Södertälje station

2020-08-24

Telge Fastigheter har köpt det röda huset på stationsområdet, som ett steg i att medverka i utvecklingen av Södertäljes stadskärna.

Uppdraget att köpa fastighet Södra 1:32 kommer från Södertälje kommun som har som mål att ta ett helhetsgrepp om området kring Södertälje station och fortsätta att utveckla en attraktivare stadskärna.

Fastigheten, som inkluderar det röda tegelhuset på stationsområdet, har med sitt läge en betydande roll i Södertälje. För de hyresgäster som idag hyr lokaler i byggnaden innebär ägarbytet ingen förändring, annat än en ny hyresvärd.

Området kommer att ses över i sin helhet för att skapa en tryggare om mer välkomnande miljö. Det sker parallellt med arbetet med den nya stationspaviljongen som Trafikförvaltningen i regionen driver. Det röda tegelhuset har även betydande kulturmiljövärden som kommunen vill bevara och lyfta fram i utvecklingsarbetet.

Läs pressmeddelandet på Telge Fastigheters webbplats.