Nyheter

Telge Inköp ansluter till Rättvist byggande

2022-03-29

Den organiserade brottsligheten i byggbranschen står idag högt på varje beslutsfattares agenda. Alla parter i branschen har ett ansvar. Rättvist byggande, byggherrarnas bidrag för sund konkurrens och brottsfria byggen, har expanderat. Flera byggherrar och fastighetsägare från hela landet har tagit ställning och implementerar arbetsmodellen – Telge Inköp, och därmed Telge koncernen samt samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun, är bland de som anslutit sig som medlemmar.

Att implementera Rättvist byggande är en viktig del i Telge Inköps arbete med social hållbarhet samt att öka kvalitén i sina entreprenadupphandlingar. Bolaget arbetar redan idag både proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser men ser en styrka i att samverka med flera.

- Rättvist byggande kommer att förstärka vårt befintliga arbete och resultera i ännu högre kvalitet, säger Maria Dahl Torgerson, vd Telge Inköp. Att många aktörer gör detta i samverkan kommer påverka branschens utveckling och hela marknaden på ett positivs sätt. Vi har ett ansvar att göra rätt.

Arbetet omfattar alltifrån krav vid upphandling och avtalsskrivning till kontroller på byggarbetsplatser och görs i samarbete med Telge fastigheter, Telge bostäder, Telge Nät och samhällsbyggnadskontoret.

-Vi arbetar aktivt för att stoppa organiserad kriminalitet på våra byggarbetsplatser och såg det som en självklarhet att implementera arbetssättet Rättvist byggande. Södertäljes medborgare ska kunna lita på att vi borgar för brottsfria byggen och sund konkurrens i branschen, Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör.

Vad är Rättvist byggande?

Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2017, som ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser. År 2020 var arbetsmodellen implementerad i de fem grundande bolagen: Familjebostäder, Micasa, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Intresset för arbetsmodellen växte snabbt bland byggherrar och fastighetsägare och i december 2021 startades den ideella föreningen Rättvist byggande, tillsammans med branschföreningen Byggherrarna.

Arbetsmodellen Rättvist byggande omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer, oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning, samt stöd i form av utbildning och påverkansarbete.

- Vi är en icke vinstdrivande förening, som stödjer och driver medlemmarnas intressen. Vi arbetar operativt för våra medlemmar och blir deras expertis som hanterar granskning av företag innan de tillåts bygga och följer även upp att det bara är godkända företag som finns på våra byggen. Jag hoppas att våra medlemmar ser oss som ett effektivt och kraftfullt verktyg för att åstadkomma sund konkurrens och hålla oseriösa företag borta från branschen, säger Morgan Jansson, Verkställande chef Rättvist byggande.