Nyheter

Tillfällig pandemilag för covid-19

Illustration av ett i som i information

2021-01-08

Den nya pandemilagen som beslutades av riksdagen fredagen den 8 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym.

Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs. Södertälje kommun, tillsammans med övriga aktörer i länet, bistår Länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Läs mer om tillsyn på Länsstyrelsens hemsida, 11 januari uppdaterad med information om hur tillsyn ska gå till. 

Läs om pandemilagen för covid-19 på Regeringens hemsida

Läs om Begränsningsförordningen på Regeringens hemsida

Verksamheter som omfattas av lagen är:

• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• platser för fritids- eller kulturverksamhet
• handelsplatser
• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
• platser för privata sammankomster
• beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen träder i kraft den 10 januari och ska gälla till utgången av september 2021.