Nyheter

Tillstånd att bedriva hemtjänst återkallat

2022-06-14

En av Södertälje kommuns leverantörer av hemtjänst, Aros Omsorg, har fått sitt tillstånd att bedriva hemtjänst återkallat. Aros utför hemtjänst hos ca 100 äldre personer i Södertälje.  Kommunen kommer att säkerställa att de som har hemtjänstinsatser via Aros Omsorg i dag fortsatt kommer att få hemtjänstinsatser utifrån sitt biståndsbeslut.

Representanter för Södertälje kommun kommer att kontakta berörda personer om det blir en förändring av utförare av hemtjänstinsatser.