Nyheter

Tillsyn av restauranger och caféer i Södertälje kommun

2020-09-01

Under perioden 10 april till 15 augusti har livsmedelskontrollen gjort 636 kontroller på 172 restauranger och caféer i Södertälje kommun. Kontrollerna görs för att hindra smittspridning av covid-19 och man tittar exempelvis på ifall besökare kan hålla avstånd i lokalen och om det finns skyltar med information. Av de 636 kontrollerna var 525 utan avvikelse. Samtliga kontroller har varit oanmälda och genomförts både dagtid och kvällstid, vardag och helg.

En avvikelse kan till exempel vara att borden i lokalen står för tätt eller att det lätt bildas kö vid kassa och liknande. Kommunens inspektörer ger råd om hur avvikelserna kan rättas till och följer upp att avvikelserna åtgärdats. Under perioden har en restaurang fått stängas ett par dagar och åtta anläggningar har hittills fått föreläggande. Ett föreläggande innebär att verksamheten får ett skriftligt meddelande om att rätta till brister senast ett visst datum. 

Totalt under hela perioden från april har det varit 17% avvikelser. I juli var det 11% avvikelser och 1-20 augusti 9%.

Livsmedelskontrollen har inte som uppdrag att kontrollera livsmedelsbutiker på samma sätt som serveringsställen. Man har ändå varit ute i 20 butiker och gjort kontroller för att kunna tipsa personalen om hur de kan minska trängsel i sin verksamhet. Livsmedelskontrollen har också medverkat i informationsträffar för festvåningar och tagit fram informationsblad på engelska och arabiska.