Nyheter

Tredje dos för personer som är 65 år och äldre

Fotografi av vaccination mot covid-19

2021-10-27

Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer som är 65 år och äldre erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Även personer som arbetar på SÄBO (särskilda boenden) och inom hemsjukvård och hemtjänst erbjuds en tredje dos.

Prioriteringsordningen är att erbjuda dessa grupper en tredje dos vaccin, så kallad påfyllnadsdos, om det gått minst sex månader sedan senaste vaccinationstillfället. Region Stockholm sköter planeringen av vaccinationsarbetet.

Planen är att alla som är 16 år eller äldre framgent ska erbjudas en tredje dos vaccin sex månader efter den andra dosen.

Erbjudandet om en tredje dos gäller oavsett vilken typ av vaccin man tidigare fått. För personer som tidigare har fått två doser av AstraZenecas vaccin Vaxzevria nu rekommenderas Comirnaty från Pfizer/Biontech eller Spikevax från Moderna.

Viktigt att medarbetare vaccinerar sig

Att personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst rekommenderas en påfyllnadsdos är viktigt för att skydda boende inom verksamheterna.

Mer om tredje dosen vacccin på Folkhälsomyndigheten