Nyheter

Trots pressat läge har kommunen uppfyllt samhällsansvaret

2021-03-17

Under det gångna året med covid-19 har kommunen uppfyllt sitt samhällsansvar även om personalfrånvaron ibland varit stor och flera verksamheter varit pressade. Det var en del av budskapet på en av Södertälje kommuns pressträffar om hanteringen av covid-19, som hölls den 17 mars.

Medborgarinformation om covid-19 har gått ut på en rad olika språk och kommunen har haft livesända pressträffar. Trots mindre utmaningar är vaccinationerna på rull. Det sa politikerna i krisledningsnämndens presidium på onsdagens pressträff.

Trots att samhällssmittan varit stor i Södertälje har exempelvis kommunens äldreboenden klarat sig bättre än i många andra kommuner, sa Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S). Hon nämnde också att samarbetet varit gott mellan staten och Södertälje kommun.

”Det är inte över än”

– Men nu har smittan ökat igen här i Södertälje. Det är inte över än, fortsätt alltså stanna hemma, jobba på distans om det går och umgås bara med dem i ert hushåll.

Tage Gripenstam (C) som ingår i krisledningsnämndens presidium uttryckte medkänsla med de medborgare som känner ”stark frustration” med den utdragna pandemin.

– Men snälla, följ restriktionerna, så kan vi snabbare övergå i att umgås med nära och kära.

”Södertäljeborna ska kunna lita på informationen från kommunen”

I kölvattnet av den utdragna pandemin riskerar medborgarna att lyssna mer på desinformation, menade chefen för krisledningsstaben i kommunen, Anna Flink.

– Den information vi ger er Södertäljebor får vi genom tät kontakt med sjukhus, Region Stockholm och andra myndigheter. Den ska ni kunna lita på.

De målgrupper som påbörjat vaccinationer i Stadshuset, kommer bli kallade igen av regionen när det blir dags för ny vaccination, apropå den paus som nu skett av Astra Zeneca-vaccinet.

– Viktigt att veta är att vi får 600 doser av Pfizer-vaccinet, så många av de planerade vaccinationerna kommer kunna genomföras, sa Anna Flink.

Mer om paus av Astra Zeneca-vaccinet, på sodertalje.se

”Skapa inte utan kapa i stället smittkedjor”

Det centrala nu, enligt Anna Flink, är att Södertäljeborna tänker på att ”inte skapa smittkedjor utan i stället kapar smittkedjor”.

För omsorgskontorets räkning kunde Anna Flink berätta att antal smittade med covid-19 nu var två inom vård- och omsorgsboenden, en smittad inom korttidsboende och ingen inom hemtjänst eller inom boenden för personer med funktionsnedsättning.

Inom skolorna i Södertälje har tillförordnad utbildningsdirektör Johan Abrahamsson fokus på att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda utbildning på plats.

– Så hög grad av närundervisning som möjligt är att föredra, sa Johan Abrahamsson.

Men utifrån signaler om trängsel från kollektivtrafiken och signaler från Folkhälsomyndigheten och regeringen gör man löpande bedömningar om när det är nödvändigt att lägga in distansutbildningar. Därför fortsätter en växling mellan när- och distansundervisning.

Här nedan kan ni sändningen från pressträffen. Den startar cirka 3.20 minuter in i sändningen.