Nyheter

Detta gäller på badplatser och i parker

2020-06-26

Den senaste tidens värme har gjort att många trängs på badplatser och i parker. Detta gör att det är extra viktigt att alla följer de ordningsföreskrifter som finns. Grilla inte på annat än iordningsställda grillplatser, parkera bara på anvisade p-platser, spela inte hög musik och plocka upp ditt skräp efter dig.

- Vi har en speciell sommarperiod och vi behöver alla ta hand om varandra extra mycket i år. Även när vi vistas utomhus är det viktigt att vi håller avstånd till varandra. Vi har ordningsregler som är till för att alla ska trivas på offentliga platser som bad och i parker. Men de är också viktiga att följa för att vi ska rädda liv, säger Anna Flink, säkerhetschef vid Södertälje kommun.

Hårt tryck på parkeringsplatser

Trycket på parkeringsplatser vid badplatserna är hårt. Det är förbjudet att parkera någon annanstans än på dessa anvisade platser. Räddningstjänst och utryckningsfordon måste kunna ta sig fram och parkerade bilar vid vägrenar och andra platser hindrar detta. Räddningstjänsten får forcera vid fara om liv och död vilket innebär att det egna ansvaret gäller för att parkera på anvisad plats. Det handlar om att rädda liv – så se till att parkera rätt!

Om det inte finns lediga parkeringsplatser – åk till en annan badplats eller vid en annan tidpunkt. Du kan också ställa bilen på p-platser längre bort och gå en bit.

Eldningsförbudet gäller fortfarande

Respektera eldningsförbudet som gäller. Det är endast tillåtet att grilla på egen tomt och iordningsställda grillplatser på exempelvis badplatser och parker. Det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Läs mer om eldningsförbudet.

Den senaste tidens varma dagar har gjort skog och mark ännu torrare, vilket kan göra att eldningsförbudet kan skärpas. Det är Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud och här kan du läsa mer.

Följ de lokala ordningsföreskrifterna

I Södertälje kommun har vi lokala ordningsföreskrifter som alla är skyldiga att följa.

De finns till för att parker, badplatser och andra offentliga platser ska vara trivsamma för alla. Dessa trivselregler gäller i alla kommunens parker och badplatser:

  • Det är endast tillåtet att grilla på kommunens anordnade grillplatser. Engångsgrillar får bara användas om de står på de anordnade grillplatserna.
  • Det är inte tillåtet att dricka alkoholhaltiga drycker i parker och på badplatser.
  • Visa hänsyn till andra som vistas på platsen. Undvik hög musik eller ljud som är störande.
  • Släng inte skräp på marken. Använd papperskorgarna eller ta med skräpet hem.
  • Håll din hund kopplad och plocka upp efter den.

Samarbete med polisen kring vattenskotrar

Det har varit en del problem med jetskis och vattenskotrar runt badplatser, där förarna kört fort vilket skapar en säkerhetsrisk.

- Vi jobbar aktivt för att det ska trevligt och tryggt att besöka badplatserna i kommunen. Vi jobbar nära polisen för att bredda förmågan att säkra upp att ordningsföreskrifter efterföljs både på land och på sjön. Vi tittar nu på möjligheten att avgränsa mellan bad och farled, till exempel sätta bojar i vattnet för att förhindra att en vattenskoter kommer för nära en badplats. Vi samverkar även med föreningar som bidrar med tydlig vuxennärvaro på badplatser, säger Anna Flink.

Fortsätt minska smittspridningen

Se till att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen av Covid -19, minst två meter, och var noga med att tvätta händerna eller använda handsprit.