Nyheter

Två nya Yh-utbildningar startar på Campus Telge

2021-01-28

Från och med i höst kommer man att kunna studera till kyl- och värmepumpstekniker och till verksamhetsutvecklare på yrkeshögskolan i Södertälje.

Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Dessa finner man bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framför allt i livsmedelsbutikernas kyldiskar, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser, inom medicinteknik och vid isbanor. Kyltekniker är ett bristyrke idag.

Verksamhetsutvecklare

Utbildningen till verksamhetsutvecklare passar för den som vill ha en ledande roll i att identifiera, analysera och utveckla verksamhetsprocesser. En verksamhetsutvecklare kan ha flera roller alltifrån att stödja en organisations strategiarbete med expertkompetens till att operativt leda processförbättrings-arbete på olika nivåer.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som godkänt ansökan om att få starta Yh-utbildningarna.

- Det här innebär att utbildningsplatserna inom yrkeshögskolan på Campus Telge ökar och att vi får ett bredare utbud av högre utbildning i Södertälje, säger Cathrine Haglund, enhetschef på Campus Telge.

Fem olika utbildningar på Campus Telge

Från och med hösten 2021 kommer Campus Telge att ansvara för fem olika utbildningar inom yrkeshögskolan:

  • Trädgårdsmästare
  • Logistiker
  • Säkerhetsingenjör
  • Kyl- och värmepumpstekniker
  • Verksamhetsutvecklare

- Jag är mycket glad över att vi fick två utbildningar beviljade. Det är ett stort och omfattande arbete att skapa en ny utbildning och ansöka om den hos myndigheten. I den här ansökningsomgången har myndigheten tagit emot 1482 ansökningar och 484 av dessa har beviljats, säger Cathrine Haglund.

Ansökningen till de nya utbildningarna startar den 1 februari. Läs mer om yrkeshögskoleutbildningarna här.