Nyheter

Tvåornas Kör – ett nytt koncept från Kulturskolan

2022-11-24

I våras startade Kulturskolan i Södertälje en satsning som kallas Tvåornas kör. Det är ett sätt att engagera barnen som tillsammans får lära sig sånger som sedan framförs i en stor konsert. Fredagen den 25 november kommer 300 barn att uppträda på Estrad i Södertälje.

I våras startade Kulturskolan i Södertälje en satsning som kallas Tvåornas kör. Det är ett sätt att engagera barnen som tillsammans får lära sig sånger som sedan framförs i en stor konsert. Fredagen den 25 november kommer 300 barn att uppträda på Estrad i Södertälje.

Barnen som ingår i Tvåornas kör får öva på sånger skrivna utifrån läroplanen med teman som: vokalerna, rymden, allas lika värde, kroppen, fred samt en sång om Södertälje - som barnen varit med och skrivit texten till.

Under terminen får varje skola vid fyra tillfällen besök av två sångpedagoger från Södertälje kulturskola. Däremellan övar barnen tillsammans med sina lärare.

De skolor som hittills medverkar är Brunnsängsskolan, Fornbackaskolan, Vallaskolan, Hölöskolan, Viksbergsskolan, Oxbacksskolan, Stålhamraskolan, Södertälje friskola, Järna friskola, Vittra Östertälje och Igelstaskolan.

Tvåornas kör är ett musikaliskt, socialt och demokratiskt projekt. Barn från olika områden får del av en och samma upplevelse, de lär sig samma sånger och delar scenen tillsammans på den stora slutkonserten på Estrad fredag 25/11 kl.17.00 och 18.30. Sammanlagt kommer 150 barn per konsert kommer att uppträda.

Tvåornas kör är ett beprövat koncept framtaget av Malmö kulturskola som har spridit sig till fler kommuner.

De som leder arbetet i Södertälje kommun är Carina Hernvald och Carin Norrby, två sångpedagoger från Södertälje kulturskola.