Nyheter

Tyck till om Västergård

2019-10-17

Bor du i Västergård? Ta del av utkastet för strukturplan Västergård via vår digitala webbenkät och tyck till om hur området ska utvecklas. 

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med ett flertal strukturplaner inom kommunen. En strukturplan visar på ett övergripande sätt hur stadsdelar kan förändras på sikt, till exempel gator, torg, bebyggelseområden, grönområden och parker.

Arbetet befinner sig just nu i slutskedet och vi vill veta att vad du tycker om första utkastet för strukturplan Västergård.
Genom att besvara enkäten kan du vara med och påverka förslaget. De synpunkter som kommer in via enkäten kommer påverka den slutgiltiga versionen av strukturplanen.

Här kommer du till enkäten

Enkäten är öppen fram till 8 november. Vill du inte delta i enkäten är du välkommen att mejla eller posta dina synpunkter till oss.