Nyheter

Undantaget för ringa nedskräpning tas bort

2021-12-30

Från årsskiftet tas undantaget för ringa nedskräpning bort ur nedskräpningslagstiftningen. Det betyder att det kan utfärdas böter på 800 kronor till den som slänger en cigarettfimpar, snus, tuggummi eller annat mindre skräp på marken.

22 september 2021 beslutade Sveriges riksdag att undantaget för ringa nedskräpning ska tas bort. Detta beslut innebär att Sverige får en lagstiftning som går i linje med resten av EU.

− Nedskräpning är problematiskt utifrån flera miljöperspektiv. Det leder till sämre stadsmiljö, direkta miljöskador på djurlivet och orsakar spridning av mikroplast i hav och vatten. Därför är jag glad att den nya lagen nu kommer på plats, säger miljö- och klimatminister Per Bolund. 

Förändrigen träder i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer om denna förändring här.