Nyheter

Undervisning på plats när skolorna startar den 17 augusti

2021-08-04

När höstterminen startar i Södertälje kommer undervisningen att ske på plats i skolornas lokaler. Detta gäller både förskola, grundskola och gymnasiet.

– Utbildningsministern har meddelat att undervisningen ska ske på plats i landets grund- och gymnasieskolor i höst, och vi följer uppmaningen, säger Johan Abrahamsson, tf utbildningsdirektör

Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen har en del utbildningar på distans. De berörs inte av rekommendationerna om närundervisning.

De lokala anpassningar som genomfördes på Södertäljes skolor och förskolor före sommaren fortsätter att gälla och kan förändras utifrån lokala behov.

För personal och vuxna elever gäller samma restriktioner och anpassningar som före sommaren fram till utgången av september, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.

– Det innebär bland annat att fortsätta hålla avstånd, undvika att samla stora grupper av lärare eller vårdnadshavare och undvika samkväm av olika slag, säger Johan Abrahamsson.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för skola och förskola och covid-19.