Nyheter

Uppföljning av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Fotografi: Högtalare för viktigt meddelande (VMA). Foto: Thomas Henrikson

2022-03-15

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), är ett system för att varna människor om något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. VMA testades den 7 mars 2022. Många kommuninvånare har därefter hört av sig till kommunen och uppgett att VMA-signalen hördes dåligt, annorlunda eller inte alls.

Gällande de rapporter som kommit in om annorlunda eller sämre ljud från Södertälje tätort kan dessa bero på att ljudsändare bytts från tryckluftsaggregat till elektroniska. Ljudet i de nya ljudsändarna är något annorlunda och hörs kanske något lägre, men ska kunna tränga igenom bakgrundsljuden bättre.

Anledningen till bytet är bland annat att det är möjligt med talande budskap med den elektroniska varianten. Alla ljudsändare är dock ännu inte utbytta men målsättningen är alltså att alla ska bytas från tryckluftsanläggning till elektroniska.

Observera att VMA är designat för att varna utomhus och hörs inte alltid inomhus.

Det har också inkommit rapporter om att man inte hört VMA-signalen i områden där det idag inte finns ljudsändare. VMA finns framför allt i tätorter, men kan förekomma på andra platser utifrån behov som identifierats i risk- och sårbarhetsanalys. Historiskt har ljudsändarnas placering berott på vilka områden som setts som krigsmål sedan andra världskriget.

Kommunens tätorter har växt och utredning pågår nu för att se vilka ytterligare platser som kan behöva ha ljudsändare. Detta kommer att ske i samråd med Södertörn brandförsvarsförbund och behoven kommer att sammanställas i en ansökan som skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som fattar beslut.

Läs mer om VMA och utomhusvarning på MSB:s hemsida

Läs mer om Södertälje kommuns information om VMA

MSB: har tagit fram en karta över ljudsändare i Sverige