Nyheter

Film: Så skapade utbildning i hygienrutiner lugn hos medarbetare

2020-05-28

Sedan covid-19 började spridas i Södertälje har mer än 80 utbildningstillfällen genomförts för medarbetarna som arbetar med vård- och omsorg på Södertälje kommun. Mattias Carlsson, områdeschef för hälso- och sjukvårdsenheten har hållit i flertalet av dessa. Han håller sig uppdaterad med ny information om coronaviruset och hur man skyddar sig mot att bli smittad.

Utbildningarna har varit uppskattade hos medarbetarna då de gett både kunskap och möjlighet till diskussion. De har bidragit till lugn och trygghet under vårvintern som präglats mycket av oro, osäkerhet och ryktesspridning om vad som krävs för att skydda sig från covid-19.

Hör Mattias berätta om arbetet som han och hälso- och sjukvårdsenheten gör, och har gjort, under pandemin.