Nyheter

Utökat uppdrag för Eveo Hemtjänst AB i Södertälje

omsorgspersonal med en äldre man

2019-11-27

En ny upphandling av utförare av hemtjänst har genomförts. Brukare som idag har hemtjänst utförd av Södertälje kommuns egen hemtjänstpersonal har nu fram till 10 december möjlighet om de så önskar att byta till Eveo. Företaget utför redan sen tidigare hemtjänst för Södertälje kommun.

Bakgrunden är ett beslut i äldreomsorgsnämnden om att alla som idag får sin hemtjänst utförd av kommunen egen hemtjänstpersonal ska ges möjlighet att lämna önskemål om alternativ utförare när en ny utförare upphandlas. Information om detta har skickats ut till alla som idag får sin hemtjänst utförd av kommunen.

Brukare som angett önskemål om att byta till Eveo kommer bli kontaktade av dem med besked om vilket datum de börjar utföra hemtjänst hos dig senast i mitten av januari 2020.  Alla som har hemtjänst kan känna sig trygga att hemtjänsten löper på enligt beslut om bistånd oavsett vilken leverantör som utför din hemtjänst.

Eveo får ett utökat uppdrag jämfört med tidigare då bolaget redan är en av kommunens leverantörer av hemtjänst. Hemtjänstupphandlingen har denna gång gällt 7% av den totala mängden hemtjänsttimmar i Södertälje. Bakgrunden är att en tidigare leverantör av hemtjänst avslutade sitt avtal med kommunen i förtid. Då kommunfullmäktige beslutat att 40% av hemtjänsten ska utföras av enskilda utförare har kommunen nu genomfört en ny upphandling. Kommunens hemtjänst i egen regi tvingades tillfälligt överta den tidigare leverantörens brukare. Det innebar att kommunen hemtjänst i egen regi under en period hade 67% av den totala mängden hemtjänsttimmar i kommunen. Enligt ett beslut i kommunfullmäktige ska inte kommunens andel av hemtjänsttimmarna överstiga 60%. Efter den nya upphandlingen återställs nu denna fördelning.