Nyheter

Utvecklingsgrupp för förskola i Södertälje får Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022

Pristagarna stående på rad bakom ett grönt räcke.

2022-10-11

Juryn för Guldäpplet har utsett IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun till mottagare av Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners, till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

- Jag är otroligt stolt över oss i IKT nätverket! Vi har tillsammans skapat ett kollegialt lärande mellan Södertäljes förskolorna som fokuserat på att höja lägsta nivån. Vi har skapat en kunskapsbank och dokument för att inspirera och vägleda kollegor i hur digitala verktyg stärker det analoga, säger förskollärare Ellinor Hallerström.

Förskola har klivit fram som ett starkt och mångfacetterat inslag i Guldäpplet. Det digitala har blivit både verktyg och material i sig själv för barns och ungas utforskande och undersökande. Det skapar helt nya pedagogiska förutsättningar. Barn och pedagoger i förskolan utforskar tillsammans hur digitala verktyg kan användas för att undersöka omvärlden, visa på upptäckter, samtala med varandra och berätta angelägna historier.
Enligt gällande läroplaner är digital kompetens en rättighet för alla barn och elever, även för barnen i förskolan.

– Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022 tilldelas IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun för den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med digitala verktyg. Man visar styrkan i att utveckla och utvecklas tillsammans, systematiskt och långsiktigt. I den kollegiala dialogen växer beprövad erfarenhet fram och i samspelet med forskare utvecklas en fördjupad kunskap. Att äga processer för sådana dialoger är grunden för en stark profession. Vi blir klokare tillsammans, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Genom att utveckla en gemensam grund för förskolan i Södertälje med bland annat en kunskapsbank med filmer och goda exempel ger de stöd till all personal i kommunens förskolor. De visar hur de digitala verktygen kan användas på bästa sätt för olika åldersgrupper där de gör nytta i förskolans lärmiljöer, oavsett om det handlar om lek, språk och kommunikation eller matematikutveckling. Målet är att skapa en likvärdig lärmiljö, digital som analog, för att rusta barnen för framtiden.

I IKT-nätverket för Förskolan i Södertälje kommun ingår representanter för samtliga kommunens förskoleområden:
Amanda Hällqvist, förskollärare, Västra förskoleområde

Anna Thunstam, förskollärare, Södra förskoleområde

Claudia Odell, förskollärare och IKT-ansvarig, Rösberga förskoleområde

Ellinor Hallerström, förskollärare med särskilt IKT-uppdrag, Centrum förskoleområde

Eva Östblom, förskollärare och pedagogisk lagledare, Rosenborg Fornhöjden förskoleområde

Frida Hansson, barnskötare och ikt-ansvarig, Östertälje förskoleområde

Jennie Strömvall, it-tekniker, Resurscentrum

Jessica Hellsén, barnskötare, Brunnsäng Grusåsen förskoleområde

Jessica Nilsson, barnskötare och ikt-pedagog, Järna förskoleområde

Malin Hellsén, förskollärare, Ritorp Viksberg förskoleområde

Mariam Kourie, förskollärare, Ronna förskoleområde

Mikaela Hynninen, IKT-utvecklare, Mariekäll Saltskog förskoleområde

Mirjam Lindberg, förskollärare, Lina Enhörna förskoleområde

Rebecca Backholm, pedagogista, Tveta förskoleområde

Sara Helin, förskollärare, Tveta förskoleområde

Susanne Ivarsson, förskollärare, Södra förskoleområde

Tina Langevik, pedagogista och gruppchef, Atelje Källan, Resurcentrum

 

Prisutdelning
Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022 delas ut vid en högtidlig ceremoni på Guldäpplets Dag, torsdag 20 oktober kl 14.00-18.30 på Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple