Nyheter

Så bokar du som är 80 år eller äldre tid för vaccination

omsorgspersonal med en äldre man

2021-03-15

Det är nu möjligt för personer födda 1941 eller tidigare att boka tid för vaccination hos sin vårdcentral. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen informerar berörda om möjligheten att boka vaccinering i ett brev som når mottagarna med start vecka 10 och under 11. Bakgrunden är att Region Stockholm vill säkerställa att bokningen kommer igång så att vaccineringen kan ske direkt när doserna av vaccin levereras till respektive vårdcentral.

Brevet postas i omgångar, för att ge fler en chans att boka in en tid när brevet kommer. Med postgången inräknad bör alla 100 000 personer som berörs av utskicket få brevet inom två veckor från 8 mars. I utskicket ingår det en hälsodeklaration som ska fyllas i och tas med vid vaccinationstillfället.

Boka tid för vaccination genom att kontakta din vårdcentral

Personer som tillhör målgruppen ska kontakta sin vårdcentral för vaccination mot covid-19 på samma sätt som de brukar göra. Kontaktuppgifter vårdcentraler finns på 1177.se (klicka på ”Hitta vård”) eller ring 1177. Det går inte att boka vaccination genom att ringa 1177.

De som är osäkra på vilken vårdcentral de är listade kan se det antingen genom att logga in med bank-id på 1177.se, appen 1177 Vårdguiden, eller ringa 1177.

Personer som inte är listade någon vårdcentral i Stockholms län kan kontakta valfri vårdcentral i länet för att boka vaccination.

Sjukresor

Personer som tillhör en riskgrupp eller är 70 år och som inte kan ta sig till sin vaccination mot covid-19 på ett smittsäkert sätt har rätt att åka sjukresa. För att få sjukresa behöver brukaren kontakta den vårdgivare hen ska besöka.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-stockholms-lan/

Behov av tillfällig ledsagarservice vid vaccinationstillfället

Brukare som inte har beslut om ledsagarservice men har behov av stöd för att känna sig trygg att besöka vårdcentralen för vaccination mot covid-19 kan få ledsagning av hemtjänsten till vaccinationstillfällena. De brukare som känner så kan begära det. Brukaren behöver inte ansöka om ledsagning då brukarens hemtjänstpersonal registrerar behovet av ledsagning.

Frågor om prioriteringsordningen och vaccination mot covid-19


Den som har frågor om vaccinet eller vaccinationsprocessen hänvisas till 1177.se där informationen uppdateras löpande. De som inte kan ta del av informationen digitalt kan ringa 1177.

https://www.1177.se/stockholm/vaccin-covid-19

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/vaccination/malgrupper-och-genomforande/

Den som har frågor om vaccinet eller vaccinationsprocessen hänvisas till 1177.se där informationen uppdateras löpande. De som inte kan ta del av informationen digitalt kan ringa 1177.