Nyheter

Vaccinationsbussar kom till stora kyrkor

2021-09-10

Region Stockholm hade vaccinationsbussar vid två stora kyrkor på söndagen den 12 september.

På söndag den 12 september hade Region Stockholm en vaccinationsbuss vid S:t Jacobs katedral i Hovsjö och en vid S:t Afrems kyrka.

Cirka 150 personer blev vaccinerade. Alla som var födda 2005 eller tidigare var välkomna att vaccinera sig där.

Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm noterar på Region Stockholms webbplats att vaccinationstäckningen varierar mellan områden.

– Det är extra angeläget för oss att vaccinera fler personer i områden där det tar längre tid att nå en god täckning. Där måste vi fortsätta att arbeta med åtgärder för att få fler att vaccinera sig med båda doserna vaccin.