Nyheter

Vaccindos ett och två har nått nio av tio på äldreboenden

2021-02-10

Nio av tio av Södertäljes äldre som bor på särskilda boenden är nu vaccinerade med både dos ett och två mot covid-19. Vaccineringen i Stadshuset fortsätter en tid för medarbetare inom vård- och omsorg både i Södertälje och i övriga regionen.

I dagsläget har 91,5 procent av de som bor på särskilda boenden för äldre fått dos ett och två. Prioriterade medarbetare för vaccinering i fas ett, främst inom vård- och omsorgsyrken och de som arbetar i nära omvårdnad, har sedan 21 januari erbjudits vaccination. Detta har skett i Stadshuset. Flera tillfällen erbjuds fortsatt denna grupp under februari och även vid tillfällen i mars.

Regionen börjar nu mer intensivt informera om vaccinationen. Covid-19 kan orsaka allvarlig sjukdom och de personer som blir sjuka kan sprida sjukdomen vidare till familj, vänner, kollegor eller de som vårdas och andra. Regionen lyfter att vaccinet har visat sig vara effektivt mot att få covid-19 men att det även visat sig skydda mot allvarlig sjukdom för de personer som eventuellt ändå blir sjuka. Information på andra språk än svenska om vaccineringen går att få (engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska eller spanska) genom att ringa 08-123 680 00, vardagar 9-12.

Erfarenhet av mängder med externa besökare

Varför just Stadshuset och Stadsscenen används för vaccineringen är dels för att medarbetare där redan har erfarenhet av att organisera vaccinering – senast vid tiden för svininfluensapandemin – dels för att de är vana att hantera stora mängder externa besökare. Kravet på en lokal som ska användas som vaccinationscentral är att förutsättningar finns för ett jämnt och kontrollerat flöde av in- och utpasserande, vilket hänger på att lokalen har en separat in- och utgång. Det är krav som Stadshuset uppfyller.

Vad som nu händer är att kommunen assisterar regionen med att hitta tillräckligt stora lokaler och som i övrigt möter uppsatta krav. Målet är att Södertäljeborna ska kunna vaccinera sig på andra ställen än enbart i centrala stadsdelar.

Mer om vaccination mot covid-19 på coronasidorna på sodertalje.se.