Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, torsdag 2 april

2020-04-02

Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer utvecklingen noggrant. Dagligen fattar vi beslut om åtgärder och insatser som är nödvändiga för att på olika sätt lindra och motverka effekter av coronaviruset och också med att sprida information för att hindra smittspridning.

Vi kommer löpande att göra nyhetsbrev där vi presenterar ett urval av alla de åtgärder som genomförs i Södertälje kommun.

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din mejlbox? Registrera dig här.


Kommunens krisledning styr krisarbetet

 • Den politiska ledningen i kommunen behöver vara uppdaterade kring coronaviruset, för att kunna fatta snabba, nödvändiga beslut. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner har därför aktiverat krisledningsnämnden som består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare.

 • Stadsdirektör Rickard Sundbom har även aktiverat en krisledningsstab som träffas dagligen för att samordna alla verksamheter inom hela kommunkoncernen, det vill säga den kommunala förvaltningen och Telgebolagen. Det behövs för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna av coronavirusets spridning. Krisarbetet handlar om att bidra med resurser där behovet är som störst och för att samhällskritisk verksamhet ska kunna fortsätta trots krisläget.
  Läs mer: Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset


Samlad information om coronaviruset på kommunens webbplats

 • Du kan följa kommunens arbete med anledning av cornoaviruset på sodertalje.se/coronaviruset – där samlar vi information och viktiga länkar.
 • På webbsidan finns information på flera olika språk, bland annat arabiska, engelska, finska och suryoyo: Information in other languages


Vård och omsorg anpassas

 • I hemtjänsten sätter kommunen in specialteam för att ta hand om brukare med coronaviruset och som ska vårdas i hemmet. 14 erfarna undersköterskor som redan idag jobbar i hemtjänsten är grunden i teamen. Teamen har kontakt med vårdcentraler och sjukhus om den medicinska vården.
  Läs mer: Specialteam i hemtjänsten

 • För att skydda dem som mest behöver det från coronaviruset får inga utomstående eller anhöriga besöka äldreboenden, enligt ett beslut från regeringen. Det är för att förhindra spridningen av sjukdomen. Förbudet gäller till och med den 30 juni 2020.
  Kontaktcenter tel: 08-5230 10 00,
  e-post: kontaktcenter@sodertalje.se
  Läs mer: Besöksförbud på äldreboenden

 • Det är viktigt att de svårast sjuka får tillgång till akutsjukhusen. Därför tar äldreomsorgen på sig ett större uppdrag än normalt. Personal fördelas nu om till den del av äldreomsorgen där omsorgsbehovet är störst. Ett led i detta var att stänga växelboendet Artursberg som avlastar anhöriga som vårdar sin partner i hemmet. Handläggare kontaktar anhöriga och berörda personer som haft växelvård för att undersöka behovet av hemtjänst.

 • För att hindra smitta sprids bland äldre har mötesplatser för seniorer i Södertälje ställt in sin verksamhet tills vidare. Ingen verksamhet bedrivs vid Bergvik, Morkullan och på de mobila mötesplatserna.
  Läs mer: Information för vård och omsorg med anledning av coronaviruset

 • Anhöriga som behöver svar på om nära och kära får rätt vård och hjälp kan ringa kommunen för stöd och vägledning. Anhörigkonsulenter på Kontaktcenter, tel: 08-523 010 00 - tar emot samtal måndag–torsdag, kl. 8.00–17.00 och fredag kl. 8.00–15.00 Anhörigkonsulenterna är vana vid stödjande samtal. 

Utbildningen fortsätter för våra elever  

Kommunen stödjer företagen

 • Kommunen stödjer det lokala näringslivet genom en rad åtgärder. Bland annat tillåter kommunen företag att skjuta upp betalningar av hyror till Telge Bostäder och Telge Fastigheter samt betalning av avgifter för vatten och avlopp. Avgiften för torgförsäljning och uteservering slopas hela säsongen 2020. Hjälp med svar på frågor, guidning till olika myndigheter och möjlighet att få tips och råd får man som företagare genom stödlinjen tel: 08-523 010 00, Kontaktcenter. Läs mer: Stöd till Södertälje kommuns lokala näringsliv

 • För att stödja företagen i Södertälje centrum har kommunen på tre centrala parkeringar infört två timmars avgiftsfri parkering. Det gäller parkeringsytorna: Centralplan, Tom Tits Experiment och Torekällskolan. I väntan på att nya skyltar är på plats och betalautomater är omprogrammerade så är parkeringen gratis dygnet runt på dessa tre platser.  Parkeringarna är nu tillfälligt skyltade med en blå P-skylt och biljettautomaterna är övertäckta.
  Läs mer: Fri parkering dygnet runt på tre parkeringsytor

Information sprids på många språk

 • Filmer, även de på en rad olika språk exempelvis suryoyo, arabiska, finska och engelska finns på kommunens externa webb och sprids bland annat i sociala medier, via vissa tv-kanaler och kyrkor.

 • För att hindra smittspridningen av coronaviruset går affischer och informationsblad ut i dagarna på 16 olika språk. Den tryckta informationen som kommer från Region Stockholm och 1177 sprider vi nu runtom i kommunen till bland annat vårdcentraler, gym och bibliotek.

Skyddsmaterial produceras

Det råder brist på skyddsutrustning, vilket kräver nya innovativa lösningar. Tom Tits Experiment har startat produktion av skyddsvisir och har redan levererat 2 000 stycken till Södertälje sjukhus. Nu inväntar man mer skumgummiplattor och resår. Så fort nytt material kommer in kan produktionen starta igen. Läs mer: Skyddsvisir

Stöd vid oro, och vid våld i nära relationer

Isolering, osäkerhet, ökad samvaro och oro i samband med coronakrisen kan leda till ökade problem i många familjer. Man kan boka samtal hos kommunen, bli lotsad vidare och även få digitala möten med familjebehandlare på tel: 08-523 022 42 kl. 9.00–11.00 samt kl. 13.00–15.00 på vardagar. Relationsvåldscenter står redo att stötta dig som utsatts för våld. Tel: 08-523 024 90 varje vardag 8-17. Du som våldsutövare kan ringa vår råd- och stödtelefon måndag, tisdag, fredag 8.30-10.30 telefon 08-523 062 64.

Vi vill avslutningsvis även informera om att kommunen söker vikarier till omsorgskontoret

Just nu behöver kommunen vikarier. Har du möjlighet och är utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenheter av att arbeta inom vård och omsorg så skicka gärna en intresseanmälan. Läs mer: Vikarier vård- och omsorg