Nyheter

Nu finns valfilmer på olika språk – hjälp gärna till att sprida dem!

Camilla Hjort, kommunikatör, spelar in faktafilm om valen med modersmålsläraren Arwad Marouki.

2022-07-01

För att så många som möjligt ska kunna ta till sig av den viktiga informationen om höstens val satsar kommunen på faktafilmer på flera språk. Nu finns filmer på svenska, engelska, arabiska, finska, suryoyo och teckenspråk. Sprid dem gärna i dina sociala medier-kanaler.

I filmerna medverkar medarbetare från olika verksamheter inom Södertälje kommun, språket de talar är deras modersmål. Filmerna är textade på respektive språk. Även inför de allmänna valen 2018 satsade kommunen på faktafilmer, men ambitionen är högre inför höstens val till kommun, region och riksdag. En nyhet är att göra film på teckenspråk.

Avslutas med en uppmaning om att vara med och påverka!

I filmerna informeras bland om när det är val, vad vi röstar till och vad som gäller för att få rösta i de olika valen. Att det räcker att ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år, och att du är folkbokförd i kommunen för att rösta i valen till kommun- och regionfullmäktige. Filmerna avslutas med en uppmaning om att vara med och påverka, att din röst är viktig och att det finns mer information på valwebben: sodertalje.se/val2022  

Öka kunskapen och engagemanget

Precis som med föreläsningen om val och demokrati som medborgare, ja alla intresserade kan ta del av, (här hittar du föreläsningen på valwebben) är syftet med de här filmerna att öka kunskapen och engagemanget kring att det är val i Sverige den 11 september. Du som medborgare kan bli en valambassadör. Sprid gärna filmerna i dina egna sociala medier-kanaler. Förutom att finnas på kommunens webb sprids filmerna på vår Facebook och Youtube. Filmerna på arabiska och suryoyo kommer även att spridas via TV-kanalerna; Syryoyo Sat, Suroyo TV och Assyria TV.

Kommunen arbetar för att främja valdeltagandet

Inför valen 2022 har kommunen en ambitiös åtgärdsplan för att främja valdeltagandet. De här filmerna är en av aktiviteterna i åtgärdsplanen.

Här hittar du filmerna på de olika språken

Valwebben

Youtube: Spellista Södertälje röstar!

Facebook

På valwebben finns samlad information om valen och du kan läsa om kommunens åtgärdsplan med olika aktiviteter för att främja valdeltagandet: sodertalje.se/val2022