Nyheter

Var med och tyck till i årets medborgarundersökning!

Bilder på människor i olika miljöer på olika platser i Södertälje; man som håller upp ett barn, man vid ett pendeltåg, två kvinnor som pratar med varandra.

2021-08-25

Hur är det att bo och leva i kommunen, vad är du nöjd med, vad kan förbättras och hur fungerar kommunens service? Det är några av frågorna i medborgarundersökningen som snart genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Södertälje kommun.

Medborgarundersökningen görs vartannat år och syftet är att mäta hur invånarna ser på Södertälje kommun. Under perioden 24-30 augusti skickas information om årets undersökning ut till 3 200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen mellan 18 och 84 år. Enkäten med frågorna skickas ut 6-10 september.

Besvara på webben eller papper

Deltagarna i undersökningen kan svara antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut.

Andra språk

Webbenkäten går att besvara på svenska och engelska. Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver deltagarna kontakta SCB.
Här på SCB:s webbplats finns mer information om undersökningen

Sista dag att skicka in pappersenkäten med post är den 29 oktober, sista dag att besvara webbenkäten är den 2 november. Statistiken från undersökningen presenteras i december 2021 och publiceras även i SCB:s statistikdatabas.

Ett viktigt verktyg för kommunen

Det är helt frivilligt att svara på frågorna, men beskrivningen av invånarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom resultatet är ett bra verktyg för att kommunen ska kunna följa upp vad invånarna anser om flera verksamhetsområden, exempelvis skolan och äldreomsorgen men även fritidsmöjligheter, boende och trygghet.

Frågorna är uppdelade i tre delar:

  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och vägarna?
  • Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Södertälje har deltagit i undersökningen sju gånger

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. Södertälje har deltagit i undersökningen sju gånger: år 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019.

Du hittar mer information om tidigare genomförda undersökningar på kommunens webbplats