Nyheter

Värdefull natur - Förslag till områden för skydd, naturvård och friluftsliv.

2020-12-18

Den 8 december godkände miljönämnden utredningen Värdefull natur - Förslag till områden för skydd, naturvård och friluftsliv.

Utredningen, som miljökontoret har tagit fram, redovisar förslag till områden på den kommunägda marken som har så pass höga värden för natur och friluftsliv att de är intressanta att skydda som naturreservat eller genom biotopskydd.

Totalt 15 förslag till nya eller utökade naturreservat och biotopskydd på kommunal mark presenteras med beskrivning, motivering och bilder. Utöver dessa presenteras andra 9 utvecklingsområden som också anses särskilt viktiga för natur och friluftsliv.

  • Vi har politiskt en målsättning att skydda mer natur i kommunen. För att verkställa det behöver vi genomarbetade underlag och en långsiktig inriktning. Det har vi nu fått genom denna utredning, säger miljönämndens ordförande Lars Greger.

Utredningen är också ett viktigt underlag för kommunens fysiska planering såsom översiktsplanen där olika intressen ska avvägas och tillgodoses.

Länk till utredningen

Har du detaljfrågor om de olika områden som redovisas i utredningen så e-posta gärna miljökontoret på miljokontoret@sodertalje.se