Nyheter

Vårens nationella prov ställs in

2020-03-23

Skolverket har idag fattat ett beslut om att inga fler nationella prov i grund- och gymnasieskola kommer att genomföras under våren 2020. Under dessa omständigheter blir det svårt att genomföra proven på ett likvärdigt sätt.

– De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen. Men utifrån rådande situation bedömer vi att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår i vår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på skolverket.

På skolverketswebbplats  kan du läsa mer om detta se bifogad länk: www.skolverket.se

 

Hälsningar

Utbildningskontoret