Nyheter

Växelboende för äldre stängs för att frigöra personal

2020-03-27

Växelboendet Artursberg stängs den 27 mars. Orsaken är att personalen behövs inom andra delar av äldreomsorgen. Kommunens äldreomsorg kommer få ta ett större uppdrag än normalt när hälso- och sjukvården ställer om för att säkerställa att de svårast sjuka ska få tillgång till akutsjukhusens resurser.

Växelboende är en insats inom äldreomsorgen för att ge avlastning till anhöriga som vårdar sin partner i hemmet. 38 brukare berörs av stängningen som gäller tillsvidare. Anhöriga och berörda personer som har växelvård kommer att kontaktas av sina handläggare för att undersöka behovet av hemtjänst som avlastande insatser i hemmet

Primärvården är informerade om att de patienter som tidigare varit planerade att vistas på Artursberg kommer att vistas hemma från och med 27 mars 2020

När växelvården är tillgänglig igen så kommer anhöriga och berörda att informeras i god tid.

Om problem skulle uppstå med den förstärkta hemtjänstinsatsen hänvisar vi i första hand till respektive hemtjänstutförare. Frågor om den tillfälligt inställda insatsen växelvård hänvisas till handläggare vid myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Aktuell information hittar du alltid på www.sodertalje.se.