Nyheter

Vi söker fler gode män och förvaltare

2020-05-05

I dessa tider behöver vi ställa upp för varandra – hjälp oss att göra vardagen lättare för en medmänniska.

Uppdrag kan var att sköta någons ekonomi (ekonomisk förvaltning) och/eller att hjälpa till med myndighetskontakter (bevaka rätt) och/eller att hjälpa till med personliga intressen (sörja för person).

Ett normaluppdrag ger cirka 1 000 kronor per månad i betalning, förutsatt att du både agerar som ekonomisk förvaltare och sörjer för person.


Är du eller någon du känner intresserad?

Läs mer på webbsidan: sodertalje.se/godman

Där kan du anmäla ditt intresse. Vi gör då ett utdrag ur belastningsregistret. Sedan får du personlig information över telefon och webbutbildning.


Kampanj i sociala medier – dela gärna i dina egna kanaler

Just nu har vi en kampanj i sociala medier där personer som är god man eller förvaltare berättar om sina uppdrag. I en av filmerna möter du Anne Nilo som bland annat berättar att hon, ”tycker att det är roligt att göra något positivt för en människa”.

Hjälp oss gärna att sprida inläggen:

Kampanjfilm Anne Nilo

Kampanjfilm Crawford Grant