Nyheter

Viktigt att anmäla om barn far illa

2020-04-29

Finns det något barn i din närhet som far illa? Då bör du höra av dig till socialtjänsten.

Barn kan fara illa av många skäl. Det kan till exempel handla om att du misstänker att barnet utsätts för våld eller att det inte får den mat eller den omvårdnad det behöver.

Ring gärna och prata med dem som jobbar på barn och ungdom inom socialtjänsten om du tror att någon upp till 18 far illa. Du får vara anonym om du vill. Tfn: 08-523 038 08.

Om du vill kan du också göra en skriftlig anmälan. 

Victoria Larsson, resultatområdeschef barn och ungdom, säger att många barn riskerar att fara illa när sociala strukturer förändras och viktiga samhällsfunktioner som förskola och skola får ändrade förutsättningar att bedriva sin verksamhet: 

– Barns utsatthet tar inte en paus genom social distansering eller karantän. När det naturliga skyddsnätet är borta måste vi alla hjälpas åt att ta ansvar och anmäla om vi ser eller hör någon som far illa.

Läs mer om hur det går till att anmäla att ett barn far illa.