Nyheter

Viktigt att söka tillfälliga serveringstillstånd i god tid

2020-09-07

Du som ska söka ett tillfälligt serveringstillstånd för att kunna servera alkoholdrycker på en fest måste söka i god tid eftersom handläggningstiden nu är upp till fem veckor.

Socialnämnden har fattat ett beslut om att det numera är dess utskott som beviljar tillfälliga serveringstillstånd, inte handläggarna. Det medför att handläggningstiden av dessa ärenden förlängs.

Många festvåningar och restauranger i Södertälje har så kallade stadigvarande serveringstillstånd. Det finns andra ställen som ordnar fester, till exempel bröllopsfester och födelsedagsfester, men som saknar ett sådant tillstånd. I dessa fall är det festsällskapet som måste ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd för att kunna bjuda på alkohol. Detta står i alkohollagen. 

När du bokar en lokal där det krävs ett serveringstillstånd för alkohol för en fest ska du alltså kolla om det finns ett stadigvarande serveringstillstånd eller om du måste söka själv. Du som har en festlokal utan stadigvarande serveringstillstånd bör upplysa dem som hyr lokalen om detta. Observera att enligt Södertälje kommuns riktlinjer kan vi totalt bevilja tio tillfälliga serveringstillstånd per kalenderår för en och samma lokal.

Om du har frågor, kontakta tillståndsenheten som har telefontid måndag till fredag 13–16. Tfn: 08-523 010 00  Du kan även mejla: tillstandsenheten@sodertalje.se

Du kan använda någon av följande e-tjänster när du söker tillstånd:

Läs mer om vad som gäller för serveringstillstånd i Södertälje.