Nyheter

Vilka evenemang saknar du under pandemin?

2021-07-08

I vanliga fall arrangeras det årligen flera hundra evenemang i Södertälje, både stora och små. Men under den uppkomna pandemin så har i princip alla evenemang ställts in. För att få en bild av vilka effekter detta ger i vår kommun så genomförs även i år en undersökning i samarbete med Linnéuniversitetet.

Södertäljebor och besökare utifrån får svara på frågor om evenemang.

-Resultatet av undersökningen blir ett viktigt verktyg för oss i den fortsatta utvecklingen av Södertälje som en bra plats för evenemang, säger Ulf Westman, evenemangsstrateg på Destination Södertälje.

De värden som mäts i studien täcker in såväl kulturella, ekonomiska som sociala värden.

Resultatet kommer att presenteras i slutet av året.

Här kan du delta i undersökningen.